Κυκλική κατασκευή στην πράξη σημαίνει, προσαρμογή του τρόπου κατασκευής των έργων, δημόσιων και ιδιωτικών στα νέα δεδομένα...

#makeTHEdifference

Ο κατασκευαστικός τομέας είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής ορυκτών πόρων και ενέργειας παγκοσμίως. Περισσότερο από το 50% των πρωτογενών πρώτων υλών καταναλώνονται για την κατασκευή των έργων, χρησιμοποιώντας το 50% της ενέργειας. Βάσει του όγκου τους, τα απόβλητα εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων αποτελούν τη μεγαλύτερη ροή αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο του συνόλου των παραγόμενων αποβλήτων.

Οι κανόνες κυκλικής οικονομίας οδηγούν την οπτική μας «πίσω στα βασικά» υπενθυμίζοντας πως θα πρέπει  να χρησιμοποιούμε τους πόρους όλων των μορφών – όπως ενέργεια, νερό, υλικά – ακριβώς όπως είναι: πεπερασμένοι και πολύτιμοι. Μια πλήρης προσέγγιση κύκλου ζωής που λαμβάνει υπόψη τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη των συνεκτικών μετασχηματισμών συστημάτων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της κλιματικής έκτακτης ανάγκης, της απώλειας της φύσης και της αυξανόμενης ανισότητας.

H εταιρεία μας βοηθάει τα συλλογικά συστήματα διαχείρισης ΑΕΚΚ, τα ατομικά συστήματα διαχείρισης ΑΕΚΚ και τις κατασκευαστικές εταιρείες στην μετάβαση τους στην κυκλική οικονομία. Σχεδιάζουμε την στρατηγική, βρίσκουμε πρακτικές λύσεις και υλοποιούμε τον σχεδιασμό κάνοντας τα συστήματα και τις εταιρείες ανθεκτικά, καινοτόμα και οικονομικά βιώσιμα. Οι δείκτες που υπολογίζουμε για κάθε συλλογικό σύστημα διαχείρισης ΑΕΚΚ ατομικό σύστημα διαχείρισης ΑΕΚΚ και κατασκευαστικές εταιρείες, συμβάλλουν στην απόδειξη  εφαρμογής των κανόνων κυκλικής οικονομίας, καλύπτουν την κάθε φάση παραγωγής, διαχείρισης αποβλήτων, αποδοτικότητας πόρων και ανταγωνιστικότητας του συστήματος ή της εταιρείας.

Μετρήστε την επίδοση της εταιρείας σας στην κυκλική διαχείριση των αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και κατεδαφίσεων και οδηγείστε την κερδοφορία σας αξιοποιώντας τις ευκαιρίες.

ΑΘΗΝΑ

Αστροναυτών 1, Μαρούσι 151 26

+30 211 10 69 311

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβάλλουμε στην επίτευξη των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

ΑΘΗΝΑ

Αστροναυτών 1, Μαρούσι 151 26

+30 211 10 69 311

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβάλλουμε στην επίτευξη των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.


Δεν οδηγούμε απλά στην βιώσιμη ανάπτυξη και την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στην κατασκευή, δημιουργούμε γνώση και επαγρύπνηση για να σας βοηθήσουμε να ακολουθήσετε και εσείς.

Γνωρίστε περισσότερα για την κυκλική οικονομία και την αποδοτικότητα πόρων.