Η ανάπτυξη της βιώσιμης επένδυσης 

Το Συλλογικό και Ατομικό σύστημα διαχείρισης ΑΕΚΚ κλειδί για την εφαρμογή & υποστήριξη των Global Sustainable Goals.

– 2030 Sustainable Development Goals

#makeTHEdifference

Τα έργα υποδομής είναι καίριας σημασίας για την ανάπτυξη. Από τα συστήματα μεταφορών έως τις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και τα δίκτυα αποχέτευσης νερού, παρέχουν τις υπηρεσίες, που επιτρέπουν στην κοινωνία να λειτουργεί και στις οικονομίες να ευδοκιμούν. Αυτό θέτει τα έργα υποδομής στο επίκεντρο των προσπαθειών για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs). Από την υγεία και την εκπαίδευση για όλους, μέχρι την πρόσβαση σε ενέργεια, καθαρό νερό και αποχέτευση, τα περισσότερα SDGs απαιτούν βελτιώσεις στα έργα υποδομής.

Όσον αφορά στην οικονομία, η συμβολή των έργων υποδομής  στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης εκτείνεται από τις θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά την κατασκευή και τη συντήρηση, ως την ικανότητα των έργων υποδομής να δημιουργήσουν οικονομική δραστηριότητα.

Στην προστασία του περιβάλλοντος οι κατασκευές έργων υποδομής διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση των φυσικών πόρων και στη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Όταν εξασφαλίζεται δίκαιη πρόσβαση, η κοινωνία επωφελείται από τα έργα υποδομής, εφόσον παρέχει τις υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) καλούν τις εταιρείες ανά τον κόσμο να επανασχεδιάσουν τις επενδύσεις τους και τις επιχειρηματικές πρακτικές τους με βάση τη βιώσιμη ανάπτυξη, έτσι ώστε να μειώσουν τις αρνητικές επιπτώσεις που δημιουργούν τα έργα τους και να βελτιώσουν την θετική συμβολή τους στην αειφόρο ανάπτυξη.

Τα συλλογικά και ατομικά συστήματα διαχείρισης ΑΕΚΚ συμβάλλουν στην επίτευξη των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης, δίνοντας την ευκαιρία στις εταιρείες να ενισχύσουν την περιβαλλοντική τους εικόνα  και τις χρηματοδοτικές τους ευκαιρίες.

Οι στόχοι που άμεσα υποστηρίζονται με την διαχείριση αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων είναι:

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η διαχείριση ΑΕΚΚ είναι μια απο τις μεγαλύτερες βιομηχανίες παγκοσμίως. Η δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω νέων πεδίων αναπτυξης θα εξακολουθήσει να αποτελεί σημαντική πρόκληση για σχεδόν όλες τις οικονομίες και πέραν του 2030.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Τα Συλλογικά και ατομικά συστήματα διαχείρισης ΑΕΚΚ, ενισχύουν το στόχο για καινοτομία, συμβάλλουν στην επαναχρησιμοποίηση των πόρων και παρέχουν τεχνολογικές λύσεις για την περιβαλλοντικά ορθή εκβιομηχάνιση.

 

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Τα Συλλογικά και ατομικά συστήματα διαχείρισης ΑΕΚΚ, ενισχύουν την ποιότητα ζωής στις πόλεις, συμβάλλουν στη βελτίωση χρήσης πόρων και μειώνουν την ρύπανση.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Τα Συλλογικά και ατομικά συστήματα διαχείρισης ΑΕΚΚ συμβάλουν στη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή, αυξάνονουν τα καθαρά κέρδη από τις οικονομικές δραστηριότητες με τη μείωση της χρήσης των πόρων, της υποβάθμισης και ρύπανσης σε όλο τον κύκλο της ζωής, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής όλων μας.

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

Τα Συλλογικά και ατομικά συστήματα διαχείρισης ΑΕΚΚ με σχεδιασμό και παρακολούθηση της χρήση των δευτερογενών υλικών συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και των άλλων ρύπων του θερμοκηπίου.

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

Ένα επιτυχημένο πρόγραμμα για τη βιώσιμη ανάπτυξη απαιτεί συνεργασίες μεταξύ των κυβερνήσεων, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών. Συνεργασίες, χτισμένες πάνω σε αρχές και αξίες, σε ένα κοινό όραμα και κοινούς στόχους, που θέτουν τους ανθρώπους και τον πλανήτη στο επίκεντρο τους.

Οι δείκτες SDGs, που μετρώνται από την εταιρεία μας για λογαριασμό των συλλογικών συστημάτων διαχείρισης ΑΕΚΚ, ατομικών συστημάτων διαχείρισης ΑΕΚΚ και κατασκευαστικών εταιρειών είναι οι: 8.4.1, 8.4.2, 9.2.1, 9.4.1, 9.5.1, 11.6.1, 11.6.2, 12.2.1, 12.2.2, 12.5.1, 12.6.1, 13.2.2, 17.14.1, 17.18.1

8.4.1, C200202
8.4.2, C200203
9.2.1, C090201
9.4.1, C090401
9.5.1, C090501
11.6.1, C110603
11.6.2, C110602
12.2.1, C200202
12.2.2, C200203
12.5.1, C120501
12.6.1, C120601
13.2.2, C130202
17.14.1, C170401
17.18.1, C170804
ΑΘΗΝΑ

Αστροναυτών 1, Μαρούσι 151 26

+30 211 10 69 311

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβάλλουμε στην επίτευξη των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

ΑΘΗΝΑ

Αστροναυτών 1, Μαρούσι 151 26

+30 211 10 69 311

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβάλλουμε στην επίτευξη των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.


Δεν οδηγούμε απλά στην βιώσιμη ανάπτυξη και την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στην κατασκευή, δημιουργούμε γνώση και επαγρύπνηση για να σας βοηθήσουμε να ακολουθήσετε και εσείς.

Γνωρίστε περισσότερα για την κυκλική οικονομία και την αποδοτικότητα πόρων.