Δεν είναι δυνατόν να διαχειριστείς κάτι που δεν μπορείς να ελέγξεις και δεν μπορείς να ελέγξεις κάτι που δεν μπορείς να μετρήσεις.

– XenofonSolutions –

#makeTHEdifference

Από την αρχική σύλληψη ενός έργου μέχρι το τέλος του κύκλου ζωής του, λαμβάνονται αποφάσεις, κρίσιμες για περιβαλλοντικά, τεχνικά και οικονομικά θέματα. Η βέλτιστη λήψη απόφασης απαιτεί ένα στοιχείο: γνώση των δεδομένων.

Η εταιρεία μας εχει σχεδιάσει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εργαλείων συλλογής και χρήσης δεδομένων και εξαγωγής αποτελεσμάτων που αφορούν την κατασκευή (construction) από την αρχική σχεδίαση του έργου μέχρι το τέλος του κύκλου ζωής του (Life Cycle Assessment). Περιλαμβάνει σειρά προγραμμάτων που εξειδικεύονται και επιλύουν τις ανάγκες κάθε κατασκευαστικού έργου, δημοσίου και ιδιωτικού, στο θέμα διαχείρισης αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων.

Από την συμπλήρωση του εντύπου “Στοιχεία Διαχείρισης Αποβλήτων” την καθημερινή παρακολούθηση των αποβλήτων από την είσοδο τους σε μονάδα διαχείρισης αποβλήτων μέχρι την τελική τους ανάκτηση και διάθεση είτε πρόκειται για Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΣΕΔ), είτε για Ατομικό Σύστημα (ΑΣΕΔ), οι εφαρμογές XenofonSolutions προσφέρουν τον απόλυτο και ασφαλή έλεγχο των δεδομένων σας, διευκολύνοντας και εξασφαλίζοντας τον πλήρη έλεγχο του κόστους–οφέλους της επεξεργασίας και διάθεσης των ΑΕΚΚ.

Με ενσωματωμένα στη φιλοσοφία σχεδιασμού τους το Life Cycle Thinking το σύνολο των εφαρμογών της σουϊτας προγραμμάτων XenofonSolutions προσφέρουν ταχύτητα υπολογισμών, ασφάλεια αποτελεσμάτων, ακρίβεια χρονοδιαγράμματος κατασκευής κάθε έργου, επιτυχία υλοποίησης και οδηγούν στην βέβαιη κερδοφορία με μετρήσιμους και σύγχρονους δείκτες υπολογισμό.

Data-driven decisions
Με την χρήση των εφαρμογών της σουίτας προγραμμάτων Xenofon Solutions συλλέγονται πραγματικά δεδομένα, σε πραγματικό χρόνο. Αναλύεται η σημασία πίσω από τους αριθμούς και ερμηνεύονται τα δεδομένα με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, λαμβάνοντας υπόψη τον κύκλο ζωής των κατασκευών, τον κύκλο ζωής των υλικών , τον κύκλο ζωής των προϊόντων. Παράγονται πραγματικά αποτελέσματα βοηθώντας να αποφεύγονται καταστάσεις όπου λύνοντας ένα πρόβλημα δημιουργείται κάποιο άλλο. Αποδεικνύεται με εύκολο τρόπο η συμμόρφωση του έργου με την περιβαλλοντική νομοθεσία, μετατρέποντας τα περιβαλλοντικά προβλήματα σε αειφόρα και οικονομικά ωφελήματα & εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη κατασκευή των έργων υποδομής. Χωρίς χρονικές καθυστερήσεις.

Life Cycle Thinking
Με την εφαρμογή των αρχών του “Κύκλου ζωής των προϊόντων και των κατασκευών” σε ένα ποσοτικοποιημένο πλαίσιο εξασφαλίζεται η μέτρηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, η ωφέλεια που αποκομίζετε σε κόστος και χρόνο και η διασφάλιση ότι πληρούνται τα κριτήρια των πράσινων δημόσιων συμβάσεων.

Περισσότερες πληροφορίες στο xenofonsolutions.com

Κάποιοι βλέπουν απόβλητα...
Εμείς βλέπουμε αξία

Xenofon Academy

Η γνώση είναι δύναμη

H Xenofon Academy είναι μια βαση δεδομένων γνώσης. Προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες και περιεχόμενο, τα οποία βοηθούν στην κατανόηση της διαχείρισης των Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων σύμφωνα με τους σύγχρονους κανόνες της κυκλικής οικονομίας και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Περισσότερες πληροφορίες στο xenofonsolutions.com

ΑΘΗΝΑ

Αστροναυτών 1, Μαρούσι 151 26

+30 211 10 69 311

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβάλλουμε στην επίτευξη των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

ΑΘΗΝΑ

Αστροναυτών 1, Μαρούσι 151 26

+30 211 10 69 311

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβάλλουμε στην επίτευξη των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.


Δεν οδηγούμε απλά στην βιώσιμη ανάπτυξη και την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στην κατασκευή, δημιουργούμε γνώση και επαγρύπνηση για να σας βοηθήσουμε να ακολουθήσετε και εσείς.

Γνωρίστε περισσότερα για την κυκλική οικονομία και την αποδοτικότητα πόρων.